Home

Actueel

In 2012 beloofden we bij onze instap in het stadsbestuur dat we het belang van onze inwoners in grote mobiliteitsprojecten radicaal zouden verdedigen. Sp.a-Groen houdt woord en heeft een procedure gestart bij de Raad van State tegen de socio-economische vergunning voor de komst van een...

​De Ninoofse OCMW-raad zette half december het licht op groen om samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn 36 seniorenflats en een ontmoetingscentrum voor senioren te bouwen langs de Edingsesteenweg in Denderwindeke.

Op de plaats waar vroeger het rusthuis van Denderwindeke stand, in het verlengde van de Krepelstraat, behouden we ouderenzorg. Het OCMW zal er een...

​Het proefproject rond eenrichtingsverkeer in de Outerstraat en Bovenhoekstraat werd stopgezet. Het project toont aan hoe complex een mobiliteitsprobleem wel niet kan zijn en hoe moeilijk participatie in zo’n dossier is.

Een meerderheid van de inwoners van de betrokken straten zelf was immers voorstander van het behoud van het eenrichtingsverkeer, hoewel sommige bewoners op het...